• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114

بخش بازرگانی

بخش بازرگانی

    بخش بازرگانی شرکت آرین دام با هدف ارایه خدماتی متمایز در زمینه­ ی دامپروری، از...

Read more

آزمایشگاه های تخصصی

آزمایشگاه های تخصصی

  مجموعه آزمایشگاه های تخصصی آرین دام   این مجموعه مشتمل بر چهار آزمایشگاه دامپزشکی، آنالیزشیمیایی مواد غذایی...

Read more

معرفی داروخانه

معرفی داروخانه

  داروخانه آرین دام مفتخر است کلیه ی داروهای دامی را با کیفیت و قیمت مناسب...

Read more

ArianDam logo

 

 Arian Dam agricultural and veterinary Company is one of the biggest companies in Iran in field of providing veterinary medicines, education, cattle feed and additives and also providing services in field of veterinary and food industry laboratory.  Arian Dam Company is dedicated to improving the productivity of farmers by innovating products and services that sustainably increase crop and livestock yields. We are part of a big company called Spad Agricultural & Veterinary Holding with six companies, two factories, four laboratories and one veterinary pharmacy.

Sitemap

Address

 No. 8, Kangaz Street, Gey Street

Fax: (+98) 031-  35245837

Tell:  (+98) 031- 35252220

 Email:

Iran:   

Other countries: