گواهینامه آزمایشگاه

 

گواهینامه سازمان ملی استاندارد

مدرک 2

 

استاندارد2

استاندارد 3

 

در گواهینامه فوق تائید صلاحیت مربوط به آزمایشگاه آرین دام در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی( موارد مندرج در پروانه پیوست) که مطابق با روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاه همگار، 111/208/ر مورد ارزیابی و تصویب قرار گرفته است.

 

گواهینامه همکار اداره کل دامپزشکی

12378

در گواهینامه فوق با عنایت به ممیزی انجام شده و با توجه به نامه شماره  96/32/5374- 96/2/2 مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی  سازمان دامپزشکی کشور، آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی آرین دام اصفهان با مسئولیت فنی آقای دکتر مسعود رحمانی به عنوان آزمایشگاه همکار اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در زمینه آزمایشات میکروب شناسی، سرولوژی، انگل شناسی، آنالیز شیمیایی مواد غذایی و خوراک دام ، کنترل کیفی مواد غذایی( میکروب شناسی)، آزمون های بیوشیمیایی خون و PCR تعیین گردیده است.

 

گواهینامه همکار سازمان غذا و دارو

 

 

مدرک 3

 

در این گواهینامه  با استناد به ماده 7 از فصل 2  آئین نامه تاسیس و بهره برداری  آزمایشگاه  های همکار و مجاز کنترل مواد اولیه و فرآورده های خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و با توجه به مصوبه مورخ 94/12/17 پنجاه و چهارمین کمیته فنی  بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاه های  همکار و مجاز با تاسیس آزمایشگاه همکار شرکت خدمات دامپروری و دامپزشکی آرین دام صنعت واقع در اصفهان بعنوان 1- آزمایشگاه های کنترل مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی( دامنه عملکرد شیمیایی و میکرو بیولوژی شیر و فرآورده های لبنی، گوشت و فرآورده های بر پایه گوشت، کمپوت و کنسرو، غلات ، حبوبات و فرآورده های آن، نوشیدنی، دم کردنی و آب معدنی، بافت شناسی فرآورده های گوشتی) 2- آزمایشگاه های تخصصی میکروبیولوژی ( دامنه عملکرد مواد و فرآورده های غذایی) موافقت بعمل می آید تا با توجه به محدوده دامنه عملکرد تائید شده در پروانه بهره برداری فعالیت نماید.

نقشه سایت

اطلاعات تماس

خیابان جی، ابتدای خیابان اریسون   ، جنب فضای سبز

تلفکس:35245837-031

 تلفن:35252220-031

 ایمیل:

اینستاگرام: ariandam.ir