آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی

آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی

  • 1.    شمارش بار میکروبی(توتال کانت)
  • 2.    کشت تکمیلی میکروبی(استاف اورئوس، سالمونلا، اشریشیاکلی)
  • 3.    کشت قارچ
  • 4.    تست پراکسید
  • 5.    تشخیص زردی پاتولوژیک
  • 6.    ارگانولپتیک
  • 7.    تست جوش
  • 8.    آنالیز شیمیایی(pH ، TVN، Fat،Proو...)

نقشه سایت

اطلاعات تماس

خیابان جی، ابتدای خیابان اریسون   ، جنب فضای سبز

تلفکس:35245837-031

 تلفن:35252220-031

 ایمیل:

اینستاگرام: ariandam.ir