آزمایشگاه دامپزشکی

 

بخش باکتری شناسی

 

1-     کشت انواع باکتری های بیماری زا در لاشه ، شیر، آب ، خوراک، مدفوع و ... جهت شناسائی نوع عامل پاتوژن

2-     آنتی بیوگرام باکتری های جدا شده و تعیین حساسیت به آنتی بیوتیک ها

3-       آنتی بیوگرام به روش نوین Gel Diffusion  که در آن باکتری به جای دیسک های آنتی بیوگرام با خود آنتی بیوتیک به صورت مستقیم در تماس قرار می گیرد

4-       کشت از جنین سقط شده جهت بررسی عوامل سقط

5-       کشت بی هوازی جهت تشخیص  و جداسازی کلستریدیوم ها و ....

6-       کشت خون و ادرار

7-      آزمایش MPN آب به منظور تعیین آلودگی آب به فاضلاب

8- آزمایش آنالیز تانک شیر(Bulk Tank Milk) که به منظور اندازه گیری SCC، SPC، LPC،PIC و سایر باکتریهای پاتوژن از جمله Staph aureus  و Strep agalactiae و ... همچنین M1 و  MUN بطور ماهیانه صورت میگیرد و هدف از انجام آن مدیریت بهتر شیردوشی و ارزیابی جیره های مصرفی می باشد

بخش ویروس شناسی

تشخیص آنتی ژن ویروس  BVD به روش ELISA در خون مادر یا از خود جنین

 

بخش سرولوژی

1-    اندازه گیری میزان آنتی بادی در برابر عوامل بیماری زایی چون BVD، IBR، نئوسپورا، لپتوسپیرا، لکوز و  یون در دام و برونشیت و گامبورو در طیور

2-   اندازه گیری میزان آنتی بادی به روش HI برای بیماری ها ی آنفلوانزا و نیوکاسل طیور و اندازه گیری SRBC جهت سنجش میزان ایمنی با روش HA

3-   انجام آزمایشات ویژه به روش HI در بیماریهای آنفلوانزا و نیوکاسل جهت تمایز بین تیتر حاصل از بیماری و واکسیناسیون

4-   تعیین تیتر مثبت یا منفی بیماری های MG، MS،SP در طیور

5-      اندازه گیری انسولین، کورتیزول ، IgG ، IgA و IgM در سرم یا آغوزتعیین میزان آلبومین و گلوبولین جهت سنجش میزان ایمنی در گاو و نیز در گوساله به منظور تشخیص مصرف یا عدم مصرف آغوز کافی و یا تعیین کیفیت آغوز مصرفی (FPT )

  بخش قارچ شناسی   

      1-  کشت قارچ از مواد غذایی، پوشال و کلش بستر مرغداری ها و دامداری ها و تعیین گونه قارچ ها

         2- شمارش قارچ های موجود و مقایسه آن با حد مجاز

         3-  کشت قارچ از جنین سقط شده

بخش هماتولوژی

1.شمارش و تفریق گلبول های سفید

2. شمارش گلبول های قرمز

 3.اندازه گیری پلاکت

4. اندازه گیری هماتوکریت، توتال پروتئین و هموگلوبین

بخش بیوشیمی

اندازه گیری کلیه شاخص های بیوشیمیایی سرم از جمله کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم، مس، روی، تری گلیسیرید،گلوکز،کلسترول، توتال پروتئین، آلبومین، گلوبولین، آنزیم های کبدی، انسولین، استروژن، پروژسترون، (AST)SGOT ،(ALT)SGPT ، NEFA،BHBA ، BUN، T3،T4 ، TSH 

بخش انگل شناسی

             1-  شناسایی انگل های مدفوع مانند یون، کوکسیدیا و کریپتوسپوریدیا

 2- شمارش و شناسایی تخم و لارو انگل و انگل های خارجی

3-   شناسایی انگل های خون مانند تیلریا، آناپلاسما و بابزیا

       سایر آزمایشات

1- تعیین میزان اندیس ید در تیت گارد و تنتورید

 2-  تعیین میزان فعالیت بافری و خلوص جوش شیرین و بافر های موجود

3- تعیین شاخص های شیر مانند پروتئین ، چربی،لاکتوز،دانسیته، SNF،TS ،SCC و MUN

که بمنظور اندازه گیری SCC PIC ,LPC,SPC, و سایر باکتریهای پاتوژن از جمله  Staph aureus وStrep agalactiae و ... همچنین M1  و MUN بطور ماهیانه صورت میگیرد و هدف از انجام آن مدیریت بهتر شیردوشی و ارزیابی جیره های مصرفی می باشد.

نقشه سایت

اطلاعات تماس

خیابان جی، ابتدای خیابان اریسون   ، جنب فضای سبز

تلفکس:35245837-031

 تلفن:35252220-031

 ایمیل:

اینستاگرام: ariandam.ir